Pardannelse mellem to danske dansere (se procedure under Downloads)

Pardannelse mellem dansk og udenlandsk EU-danser (herunder flytning af licens til DK) 
Se mere under Downloads

 

Pardannelse mellem dansk og udenlandsk ikke-EU-danser 
Kontakt Pia Udesen og se mere under Downloads