Såfremt et partnerskab ophører, er følgende vigtigt:

- giv besked til Helena Bakholm, da det skal indrapporteres til DS og WDSF.
- kontakt vores
kasserer, i fald et medlemsskab skal opsiges.