Generelt

Aarhus Sportsdanserforening (AAS) skal markerer sig lokalt, nationalt og internationalt ved at skabe et motiverende og inspirerende talentudviklingsmiljø, hvor alle tiltag og aktiviteter følger de bedste principper for talentudvikling.

AAS vil træne sine dansere inden for flere danseformer på flere alders- og færdighedsniveauer i samklang med Dansk Sportsdanser-forbunds (DS) Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK). 

Al træningen tilpasses principperne for udvikling af dansere tilknyttet DS elite-, kraft og talentcentre.

Herved skabes en elitær platform, der kontinuerligt evner, at:

 •       Udvikle, motivere og fastholde foreningens talentfulde dansere og
 •       Tiltrække nye dansetalenter.

AAS identitet og selvforståelse er et unikt varemærke. ”Sådan er vi – sådan gør vi”.

AAS identiteten omfatter: ATTITUDE - VILJE - ENERGI - MOD - SAMMENHOLD
 

Rammer

AAS vil skabe et moderne og innovativt dansemiljø, der omfatter:

 • En effektiv foreningsstruktur, hvor bestyrelsen, stående udvalg og  projektgrupper sikrer en kontinuerlig positiv udvikling og et solidt finansielt grundlag.   
 • Veluddannede og velkvalificerede instruktører fra DanceZone Denmark.
 • Moderne og attraktive faciliteter.
 • Et alsidigt aldersopdelt udviklingsprogram, der vil øge alle danseres udviklingspotentiale og sikre en elitær danseudvikling hos de elite- og talentdansere, der er tilknyttet DS Elitecentre og Kraftcentre.
 • Et konsolideret skolesamarbejde med udvalgte lokale uddannelsesinstitutioner. 
   

Målsætninger

AAS overordnede målsætning er, at etablere sig som et internationalt talentcenter, der løfter alle danseres udviklingspotentiale og - i muligt omfang - intensiverer indsatsen over for de mest talentfulde dansere, der seriøst og professionelt udvikles efter principperne i DS Elite- og Talentpolitik. 

I AAS vil alle tiltag og aktiviteter være nøje afstemt med foreningens periodiserede sportslige målsætninger:

 • På kort sigt (1-3 år) vil AAS udvikle et træningssystem (på skrift), der skal være grundlaget for foreningens danseres skoling. Træningssystemet skal sikre, at AAS bliver Danmarks mest vindende klub, ud fra antallet af DM medaljer og finalister i alle kategorier.
 • På mellemlang sigt (4-6 år) vil AAS udvikle et rekrutteringskoncept, der skal sikre at de bedste unge dansetalenter i alderen 8-14 år entydigt søger mod AAS. Foreningen skal skabe EM- og VM finalister i alderskategorierne junior, ynglinge og voksen.  
 • På lang sigt (7-10 år) vil AAS være en af verdens 3 mest vindende klubber inden for alle alderskategorier.
   

AAS aldersopdelt udviklingsplan  

AAS følger DS retningslinjer for aldersrelateret træning med et ligeværdigt fokus på alle fire hjørnesten i sportsdans:

 • Teknisk træning
 • Fysisk træning
 • Taktisk træning
 • Mental træning

I hver alderskategori vil ASS lægge særlig vægt på følgende udviklingsområder:
 

Børn - ”Vi lære at træne”

 • Korrekt teknik med fokus på fodarbejde, balance og posture.
 • Rytmefornemmelse
 • Motoriktræning med fokus på koordinations- og bevægelighedsøvelser
 • Enkel og sikker koreografi
 • Indledende konkurrenceelementer
 • Etablering af et godt forældresamarbejde og foreningsengagement
   

Junior I - ”Vi træner for at kunne træne rigtigt”

 • Korrekt teknik med fokus på fodarbejde, balance, posture, connection og floorcraft.
 • Musikalsk forståelse
 • Integration af styrketræning
 • Indlæring af ny koreografi
 • Indledende mentaltræning
 • Stigende antal konkurrenceelementer
   

Junior II - ”Vi træner for at kunne konkurrere”

 • Udvikle teknik med fokus på effektive bevægelser (body actions), connection og Lead and Follow.
 • Forståelse af alle dansenes karakteristika
 • Øget styrketræning og mentaltræning
 • Indlæring af ny koreografi
 • Indledende fokus på kost, ernæring, kredsløbstræning og restitution
 • Stigende antal konkurrenceelementer rettet imod bedømmelseskriterierne
   

Ynglinge - ”Vi træner for at udvikle vores udtryk”

 • Forfine og udvikle teknik med fokus på iøjnefaldende patnering og kommunikative elementer
 • Øget styrketræning, kredsløbstræning og mentaltræning
 • Fokus på kost, ernæring og restitution
 • Bearbejdet koreografi tilpasset parrets styrker og svagheder
 • Øget fokus på træningsplanlægning, turneringsforberedelse og målbevidst styling
 • Øget målrettet konkurrencetræning med tekniske/fysiske/taktiske/mentale dimensioner


Voksne - ”Vi træner for at vinde”

 • Forfine og udvikle teknik med fokus på kommunikative og æstetiske elementer
 • Forfine og udvikle styrketræning, kredsløbstræning og mentaltræning via evalueringer
 • Fokus på kost, ernæring og restitution
 • Gennemarbejdet koreografi tilpasset parrets styrker og svagheder
 • Forfine og udvikle træningsplanlægning, turneringsforberedelse og styling 
 • Forfine og udvikle realistisk konkurrencetræning via klar og entydig simulation


Voksne – Professionelle - ”Vi træner for at vinde”

 • Forfiner og udvikler deres tekniske, fysiske, taktiske og mentale kompetencer via realistisk konkurrencetræning,
  på lige vilkår med de øvrige elitepar, som en naturlig del af foreningen.
 • Er bevidste om at være ”rollemodeller” over for medlemmer, sponsorer og gæster i foreningen.

 

Professionel adfærd

I AAS har vi følgende forventninger til alle dansere:

 • Man har en positiv opførsel ved konkurrencer, der skaber respekt omkring en selv, ens partner og foreningen.
 • Man overholder AAS etiske retningslinjer se mere her
 • Man er en god kammerat overfor alle i AAS og lever op til dansernes kodeks se mere her
 • Man overholder alderskriterierne jf. turneringsreglementet (TR) § 4.
 • Man tilmelder sig rettidigt til konkurrencer jf. TR § 18 stk. 5.
 • Man overholder de nationale kvalifikationskrav til DM mesterskaber jf. TR § 43 stk.2.
 • Man overholder alle påklædningsregler og reklameregulativer jf. TR.
 • Man svarer rettidigt ved tildeling af udlandsrejser jf. TR § 29.
   

Afslutning

Disse sportslige retningslinjer evalueres i lige år i 2. kvartal for at sikre den sportslige udvikling i AAS. Efter behov kan en evaluering gennemføres og følges op med et internt seminar for respektive instruktører og ledere, samt et medlemsmøde.

Bestyrelsen og DanceZone Denmark