Ved udmeldelse af Aarhus Sportsdanserforening kontaktes vores Kasserer.

Udmeldelse sker i henhold til foreningens vedtægter afsnit C:
"Såfremt et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal
dette ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal."